SSL SERTİFİKASI E -Ticaret

ssl-sertifikasi-e-ticaret
ssl-sertifikasi-e-ticaret

Elektronik ticaret (e-ticaret) artık küresel bir olgu ve neredeyse bütün
endüstriyel sektörleri kapsıyor, e-ticaretin birtakım alt kategorileri var:
işletmeden-tüketiciye (business-to-consumer, B2C), işletmeden-işletmeye (business-to-business, B2B) – ki burada, özellilde üreticiler ve toptancılar  arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. Ayrıca, hükümetten-tüketiciye (govemment-to-consumer, G2C), hükümetten-işletmeye (govemment-to-business, G2B) türünden e-ticaret sayılacak etkinlikler de söz konusu, ancak burada e-devlet vatandaşlarına dönük hizmetleri internet vasıtasıyla sunmakta, örneğin vergi işlemleri, pasaport işlemleri gibi vatandaşların ve firmaların  günlük hayatlarını etkileyen işlemleri yapmaktadır. Ancak prensip olarak toplam e-ticaret etkinliğinden kasıt, internet veya diğer (mobil telefon vb.) ağlar üzerinde yapılan toplam satıştır, yani değiş-tokuş edilen malların toplam değeridir.

Elektronik ticaretin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyümenin itici ekonomik gücü olma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Elektronik ticaret altyapılarını teşkil eden bilgi teknolojileri donanımları, yazılımları, haberleşme sistemleri ve internet, küçük ve orta büyüklükte işletmeleri dünya  çapında bir pazarlama ve satış ağının parçası haline getiriyor ve onlara kendi milli sınırları dışında büyüme imkanları sunuyor.