Ssl sertifikası Elektronik ticaret

ssl-sertifikasi-Elektronik-ticaret
ssl-sertifikasi-Elektronik-ticaret

Elektronik ticaret (e-ticaret) artık küresel bir olgu ve neredeyse bütün
endüstriyel sektörleri kapsıyor. Elektronik ticaretin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyümenin itici ekonomik gücü olma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Elektronik ticaret altyapılarını teşkil eden bilgi teklojileri donanımları, yazılımları, haberleşme sistemleri ve internet,küçük ve orta büyüklükte işletmeleri dünya çapında bir pazarlama ve satış ağının parçası haline getiriyor ve onlara kendi milli sınırları dışında büyüme imkanları sunuyor.
Ancak aynı zamanda e-ticaret ortamı, üzerinde kurulmuş olduğu bilgisayar ve ağ sistemlerinin açık sistemler olması ve teknolojik atılımlar nedeniyle  sürekli olarak kötü niyetli amaçlarla izlenmekte ve istismar edilmektedir.Doğal olarak, bu tip istismarların önlenmesi için gereken ssl sertifikasını sağlamak, ticaret sahibi kişilerin sorumluluk alanındadır.