SSL SERTİFİKASI e-TİCARETİN BÜYÜME TRENDİ

ssl-sertifikasi-e-ticaretIN-BUYUME-TRENDI
ssl-sertifikasi-e-ticaretIN-BUYUME-TRENDI

Kasım 2007’de yapılan bir sayıma göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 215
milyondan fazla kişi internet kullanıyor. Bu nüfusun %71İ demek. Bir sene
öncesine göre %2 artış kaydedilmiş. Ayrıca hızlı internet kullanıcıları 100
milyonun üzerinde. Türkiye gibi hızlı büyümekte olan ülkelerde artış hızları %30’lara varıyor.
Diğer taraftan, ABD’de 2007 e-ticaret satışları 127 milyar dolar olarak
hesaplanıyor. 2006 yılma göre artış hızı %17 idi. e-ticaret 2007 yılında toplan perakende satışın %3.2’sini kapsıyor; bir önceki yıl bu oran %2.8’di.
Büyüme hızının 2008 ve 2009’da %20 olacağı öngörülüyor. Toplam
perakende satış için e-ticaret oranının artışı, tüketicilerin ve satıcıların ortamı ve teknolojiyi benimsediklerinin güzel bir göstergesi. Ayrıca toplam perakende satış içinde %3.2’lik or-an büyüme potensiyelinin çok yüksek olduğunu bize anlatıyor.
internet, internet güvenliği, ssl ve bunların online ticaretle olan ilişkisi konularını gözden geçirelim. İnternet üzerinden ticaret yapma, bunun faydaları, riskleri ve yasal olarak içerdiği anlam üzerinde bilgiler verelim.