İnternet Üzerinden Ticaret ve Online Bankacılık

internet-uzerinden-ticaret-ve-Online-Bankacilik
internet-uzerinden-ticaret-ve-Online-Bankacilik

Online bankacılık, kişisel bir bilgisayar kullanılarak bankacılık hizmetlerinin yapılması işlemidir. 1970’li yıllarda 7 gün 24 saat hizmet veren ATM‘ler  (Automatic Teller Machines) banka servislerine ucuz ve uygun bir erişim sağlama yolu olmuştur. ATM makinelerini kullanmak, banka şubelerinde veznedarla işlem yürütmekten çok daha ucuza mal olur, hızlıdır ve  dolayısıyla çok daha kullanışlıdır. Ayrıca ATM sistemleri kullanan  müşteriler bankada önemli bir vakti kaybetmemiş olurlar. ATM’ler  müşteriler için kullanılabilirlik kazandırırken, bankalar için de işlem giderlerinin azalmasını sağlar.

Günümüzde ise bankacılık konusunda başka bir yenilik ile karşı karşıyayız.
Online bankacılık sistemleri bugün ATM sistemlerinden daha fazla
bankacılık hizmeti vermeyi sağlamaktadır. Online bankacılık yoluyla
müşteriler birikimlerine kolayca ulaşabilir ve hesaplarını veya İcredi
limitlerini kontrol edebilirler. Online bankacılığın kullanıcıya faydalarını
şöyle sıralayabiliriz:
• Banka işlemini online yapmak zaman tasarrufu sağlar.
• Online bankacılık 7 gün 24 saat hizmet sunar.
• Belge ve kayıt saklamak için güvenli bir yoldur.

Online bankacılığın bankalar açısından faydaları ise şunlardır:
• Veznedarın bilgisayar üzerinden işlem yürütmesi giderlerin çok küçük bir  parçasını içerir.
• Bankalara borsa işlemleri veya sigortacılık işlemleri gibi ek servisler
sunmayı sağlar.
• Bankalara; müşteriler online olarak ürün satın alırken, onlara fon transferi  sağlayarak online ticaretin bir parçası olma imkanı sunar.
Dört çeşit online ödeme modeli bulunmaktadır: Güvenilir üçüncü taraf
sistemi, nakit fişi, elektronik çekler ve kredi kartları. Güvenilir üçüncü taraf  sistemi, müşterinin hesap açtığı bir hizmet şirketini kullanır. Bu sistem  müşterinin kredi kartı numarasına veya banka hesap numarasına ihtiyaç duyar. Böylece müşteri bir alışveriş yaptığı zaman, hizmet şirketi müşterinin banka hesabından veya Kredi kartından parayı transfer eder. Nakit fişi ise  aynen nakit ödeme gibidir. Müşteri nakit ödeme ile nakit fişi edinir. Aynı  zamanda bu fişi online ödeme yapmak için de kullanabilir. Elektronik çekler kağıt üzerindeki çeklere benzer şekilde kullanılır, fakat online sonuçlar  vermesi ve sadece kullanıcı tarafından bilinen gizli şifreler kullanılması açısından farklılık gösterir. Kredi kartı ve son kullanma tarihi kullanılarak online alışveriş yapılabilir.

Online bankacılık; fatura ödeme işlemlerinde, fon transferinde ve hesap
bilançosu bilgilerine ulaşmada çok elverişli yöntemler sağlar. Bunların
yanında borsa işlemleri, ev veya araba mortgage kredileri ve konutsal öz
sermaye kredisi gibi daha kompleks hizmetler de sunar.

Dijital ekonomiye giden yolda bazı engellerle de karşılaşabiliriz. Online
bankacılık sistemi mevcut bankacılık sistemiyle beraberce çalışmak
zorundadır. Federal bankacılık yönetmeliği online bankacılık projelerini
değiştirmek zorundadır. Bunlara ek olarak bankacılık ve ticaret işlemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesini bekleriz. bankacılık sistemi de bu beklentileri karşılayabilmek için gerekli kapasiteye sahip olmalıdır.

E-Ticaret güvenlik sorunları

E-Ticaret-guvenlik-sorunlari
E-Ticaret-guvenlik-sorunlari

Online ticaret konusunun belki de en büyük meselesi, internet üzerinden
güvenli işlem yapabilme ile ilgilidir. Güvenlik sorunu internet kullanıcıları
için kolay kolay kaybolmayan bir endişe haline geldi.
Şimdi online ticaret konusunda dört temel güvenlik sorununu özetleyelim.

İlk güvenlik sorunu, tüketici kimliklerinin doğruluğunu denetlemek için
yapılan elektronik bir metotla ilgilidir. Bu kimlik doğrulama işlemi,
kullanıcıya şifre sormaktan fazlasını içerir. Örneğin, kullanıcı kendi
kimliğini tanıtıp kabul ettirmek için belgeler ortaya koymalıdır. Bu,
günümüzdeki Kredi kartı veya ehliyet gibi belgelerin online versiyonudur. Bu güvenlik önlemi, online kimlik saptaması için kullanıcıların belgelerinin veya delillerinin çalınması ihtimali gibi olaylara karşı alınmıştır.
İkinci güvenlik sorunu, uzak taraflar arasında güvenli iletişim sağlayabilmekle ilişkilidir. Örneğin, bir işletme, alım satım işlemlerini yürütürken iletim işlemi boyunca veriler ve bilgiler korunmalı ve gizli tutulmalıdır.
Bilgiler üzerinde herhangi bir art niyetli girişimde bulunmak, iletimin
gizliliğini ve özelliğini tehlikeye atacaktır.

Üçüncü güvenlik sorunu olarak, güvenli ödeme yapma konusu karşımıza
çıkar. Bu konuda en önemli önlemlerden biri; kredi kartı numarasının ve son geçerlilik tarihinin kullanıcı ve banka dışında hiç kimse tarafından
ulaşılamaz olması gerektiğidir. Örneğin, bir tüccar mal satın almak için
bankadan güvence alma ihtiyacı duyabilir, ama Kredi kartı bilgileri tüccara
mutlaka duyurulmamış olabilir. Benzer şekilde konuyla ilgili elektronik
çekler ve elektronik nakit gibi daha birçok elektronik ödeme şekli
bulunmaktadır.

Güvenlik servisiyle ilgili dördüncü ve son konu ise mesaj alıp gönderme
konusunu içerir. Alıcı; bir mesajın gerçekten tanımlanan yaratıcı tarafından gönderildiğini, mesajın gönderici yolladığından beri değişmediğini kesinleştirmek ve ispat etmek zorundadır. Bu gereklilik alıcıyı ve göndericiyi birbirinden korur. Ağ güvenliği açısından bu servisler “nonrepudiation” ve  “data integrity” olarak adlandırılırlar. Nonrepudiation online bir işlem için şunları gerektirir; satın alan taraf gerçekten malları sipariş ettiğim ve satan  taraf da gerçekten malları teslim ettiğini ispatlayacak belgeler bulundurmalıdır. Data integrity sisteminde ise, mesajın gönderici tarafından yollandığından beri değiştirilmediğini kesinleştirmek gerekir bu işlem ssl sertifikası ile yapılır. Sonuç olarak, herhangi bir anlaşmazlığı veya mesuliyet iddialarını çözmek için uygun  deliller ve gerekli prosedürler hazırda tutulmalıdır.
Bazı yazarlara göre güvenlik konusu göreceli bir kavramdır. Günlük
yaşamda çekler ve kredi kartları sahtekarlık amacıyla çok fazla kullanılır hale gelmiştir. İş dünyasında firmalar kayıplarını azaltmak için tedbirler
almışlardır, ama bunun için kullanışlı bir sistem yoktur. Elektronik ticaret
konusunda, iş halledebilmek ve ödeme yapabilmek için güvenlik sistemlerinin geliştirilmesine önem gösterilmiştir.