E-TiCARET KONUSUNDA RİSKLER VE ENGELLEYİCİ FAKTÖRLER

E-TICARET-KONUSUNDA-RISKLER-VE-ENGELLEYICI-FAKTORLER
E-TICARET-KONUSUNDA-RISKLER-VE-ENGELLEYICI-FAKTORLER

Başarılı bir elektronik ticaret yapabilmek için iki tip risk veya engelleyici
vardır. Bunlardan birincisi satışın ve karın olmaması, ikincisi ise bazı legal
ve ağ güvenliği ile ilgili konulardır.
Ortalama bir Amerikan ailesinin yıllık geliri 42,400 dolar iken, internet
erişimine sahip bir ailenin yıllık geliri 66,700 dolar civarındadır. Daha önce de belirtildiği gibi web kullanıcılarının üçte ikisi tüketiciler iken, üçte biri de akademik ve şirketleşmiş kullanıcılardır. Zaman geçtikçe bu istatistikler değişebilecek olmasına rağmen, iş dünyası internet aracılığıyla ulaşabileceği tüketicileri hedef almalıdır.

İnternet üzerinden reklam vermek hem daha ucuz ve kolay hem de daha ilgi çekicidir. Ayrıca online satışta para transferi yaparken birçok güvenlik
sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bazen bir tüccar için ürünlerini en uygun ve etkili şekilde satabilme yolunu bulmak ve sürekli müşterilerinin
devamlılığını sağlayabilmek birkaç yıl alabilir. Perakende satış yapan
bayiler müşterilerine ürünlerin aktüelliğini, uygunluğunu, kullanım
kolaylığını ve olabilecek düşük fiyatları göstermek zorundadır.
Son zamanlardaki göstergeler sadece tahmin olsa da eğilimler çok enteresan değişimler gösteriyor.